Kontakt

Email: translation@lingvita.com

Osoba do kon­taktu: Witold Chocholski

Login Skype: wit.cha
Mój stan

Tel. komór­kowy: +48 608 729 947

Tel./faks: +48 71 339 74 03

Adres kore­spon­den­cyjny:
LING VITA
ul. Jeź­dziecka 20/4
53–032 Wro­cław, Polska